VI SER MULIGHEDER .

VI SER MULIGHEDER .

ARKITEKTUR, DESIGN, INDRETNING,

PROCESSER, ANALYSE & WORKSHOP

Ydelser. Rådgivning. Sparring. Vi er lydhøre og udfordrende

Workshop og brugerinddragelse

Afklarende workshops med ledelse og/eller medarbejdere, med fokus på funktioner arbejdsgange, identitet, branding og kultur.

Konceptudvikling

Overordnet idé til løsning af projekt på det strategiske plan, uden afklaring af specifikke forhold og konkrete løsninger.

Kravspecifikationer

Konkretisering af kundens ønsker og behov til projektet. Funktioner, størrelse, arbejdsgange, kultur, signaler og kvalitetsniveau m.m..

Skitseforslag og spacemanagement

Udarbejdelse af katalog med forskellige rumlige og arkitektoniske disponeringer med et analytisk afsæt, der danner et solidt beslutningsgrundlag.

Space planning og indretning

Indretningsplaner der imødekommer arbejdskultur og funktionskrav samt forslag til møbelvalg.

Specialinventar

Udvikling og design af specialinventar der understøtter specifikke funktioner og brander virksomheden.

Pick our brain

Møder hvor vi giver input, sparring og kvalificerede idéer til et projekt, som kunden selv går videre med.

Mydighedsbehandling

Indhentning af byggetilladelse på baggrund af skitseforslag.

Projektledelse og projektering

Afklaring af alle beslutninger og gennemtegning af projektet, så det kan bygges, og der kan indhentes priser.

Udbud

Afklaring af entrepriseform og udarbejdelse af udbudsmateriale, så der kan indhentes flere priser på entydigt grundlag.

Byggeledelse

Styring af byggesagen under udførsel og håndtering af byggeregnskab.

Huseftersyn

Bygningssagkyndig gennemgår huse og ejendomme ved køb, kritisk og kvalificeret gennemgang af tilstandsrapporter.