Transformation

Nye muligheder i eksisterende bygninger

Transformation

Transformation, er når vi revitaliserer eksisterende bygninger og giver dem nyt liv, så de igen bliver relevante for brugerne.

Den historie og de muligheder bygninger gemmer på, kombineret med din virksomheds ønsker og behov, rummer altid uudnyttede potentialer. Alle bygninger har en iboende herlighedsværdi som vi er loyale overfor, og det vil muligvis komme bag på dig, at problemstillinger med de fysiske rammer, kan ofte løses med en ombygning – og det er som regel mere bæredygtigt at bygge om end at bygge nyt.

Spacelab arkitekter har solid erfaring i at håndtere de overraskelser ”gamle” bygninger gemmer på, og vi elsker det! Vi begynder altid med at tilegne os indsigt i din virksomheds behov og lave en potentialeanalyse af jeres bygning. Derfra tager vi professionelt hånd om processen, fra første skitse til færdig ombygning. Projektet er vores fokus, det at lykkes sammen, med alle interessenter, er vores mål.

Ring gerne til Dorte Friis, for at drøfte jeres projekt

Projekter