Virksomhedskultur og kontorindretning

Virksomhedskulturen berører det meste i en forretning.

 

Kulturen har afgørende indvirkning på medarbejdernes gøren og laden, og det brand, man som virksomhed indirekte eller direkte udstråler til kunder og fremtidige medarbejdere.

Det er med andre ord af helt afgørende betydning for en forretnings ve og vel.

Det bekræfter både en undersøgelse fra Gallup med 1,4 millioner adspurgte, en analyse fra Kenan‐Flagler Business School University of North Carolina og Harvard Business Review viser faktisk, at virksomhedskulturen kan være så gunstig for medarbejderengagement, at det tipper over og gør medarbejderne stressede. Kort fortalt, så har kulturen stor effekt på forretningen.

 

 

De fleste af os går op i vores hjem og rydder op, før der kommer gæster på besøg. Det gør vi, fordi vores hjem styrer andres opfattelse af, hvem man er som person. Det gør sig ikke mindre gældende, når man kommer på besøg i en virksomhed.

 

Sådan kommer du godt fra start mod en kontorindretning, der understøtter virksomhedskulturen:

 

1) Du skal først og fremmest vide, hvilken kultur der gør sig gældende på arbejdspladsen lige nu.

Det gælder både, når du vil forstærke det, der er, og når du vil ændre på tingenes tilstand.

Uanset om du finder svaret gennem selvransagelse, din HR-afdeling eller ekstern konsulenthjælp, så er kendskab til tingenes tilstand afgørende for, at du kan tage det første skridt mod en positiv forandring.

Du kan altså ikke bare kopiere Googles hovedkontor 1:1 og forvente, at det skaber resultater.

Du skal tage afsæt i den unikke kultur, der er i din virksomhed.

 

2) Det er vigtigt at have en forståelse for, at kulturen opfattes og værdisættes individuelt.

Både blandt medarbejderne og blandt kunderne.

Hvor gynger og kuglebad på kontoret kan opfattes som innovativt og inspirerende for nogen, er det for andre useriøst og forstyrrende. Vejen til succes kommer derfor kun yderst sjældent fra én persons ideer.

Tag temperaturen blandt medarbejderne ved ganske simpelt at få deres inputs. Der er selvfølgelig mange teknikker og metoder til at få de bedste og mest retvisende svar, men bare det at inkludere medarbejderne er en god start.

 

3) Husk på alt det, der allerede fungerer.

Det er nemt at have fokus på alt det, man er utilfreds med i de eksisterende rammer, og selvom det selvfølgelig er vigtigt at få med, sker der ofte det, at man glemmer at bibeholde alt det, der fungerer – eller at få det til at spille sammen med det nye.

Sørg derfor for at få undersøgt godt, hvad der allerede fungerer i virksomhedens fysiske rammer og hold det synligt i resten af processen.

 

4) Fokus skal ligge på funktionen og brugeren; ikke et idealbillede.

Nudging er et buzzword, som man holder af at bruge, fordi det lyder lidt pænere end at sige tvang eller manipulation.

Men det kan være, og er som oftest, lidt af begge verdener. Vær derfor særlig opmærksom på ikke at falde i den fælde at tro, at man nemt kan styre folks brug af og forhold til et rum.

I stedet skal man skabe et rum, der naturligt faciliterer brugerens gøremål. Funktionen skal altså i centrum.

Brugen af et rum afspejler ofte en “desire path”, som er den sti, man naturligt tager – eller som er den adfærd, man naturligt udviser. Det er en af de ting, arkitekter har en særlig god forståelse for qua deres arbejde og uddannelse, men man kommer langt med lidt sund fornuft.

 

Sat på spidsen, så er grundlaget for en desire path:

1) folk forsøger at springe over, hvor gærdet er lavest og

2) de forsøger at have det så rart som muligt.

 

Hvilken af de to der vægter højest i en given situation, er meget individuelt.

Kulturen skal fremdyrkes, men uden at spænde unødigt ben for brugeren.

 

5) Husk at kigge til corona, afstand og hjemmekontorer.

Det er ikke til at komme udenom, at corona har ændret rigtig mange menneskers arbejdsvaner.

Hvor længe ændringerne varer ved, tvungne eller frivillige, er umuligt at sige, men lige nu er det over os – og mon ikke nogle af de afledte adfærdsændringer har sat sig så godt fast i os, at de er kommet for at blive.

Hvor virksomhedskulturen tidligere har været under stor påvirkning af den daglige personlige interaktion på arbejdspladsen, foregår meget af den interaktion nu pr. e-mail og videokald. Håndtryk, kram og high-fives bruges ikke længere i samme omfang til at skabe relationer eller som middel til at anerkende hinanden.

Dertil er rigtig mange hjemsendte – enten fuldtid eller deltid. Det betyder halvtomme kontorer, lange dage alene på hjemmekontoret og mindre spontan relationsdannelse ved kaffemaskinen.

Kontoret har ændret form og funktion for mange. Husk det, når I planlægger en ny kontorindretning, der skal støtte op om jeres fremtidige virksomhedskultur.

 

 

Når du har sat kryds ved de ovenstående punkter, så har du et godt udgangspunkt for at kunne påbegynde rejsen ind i en forandring af virksomhedens rammer med afsæt i forankring og forbedring af virksomhedskulturen.

 

God arbejdslyst (:

 

Kilder

(1) Harvard Business Review
(2) University of North Carolina
(3) Harvard Business Review