Social arkitektur er bevidst design, der er med til at gøre en forskel for mennesker i alle samfundslag.

Social arkitektur

Bringer mennesker sammen og skaber trivsel

Social arkitektur ligger Spacelab på sinde.

1. Sammenhængskraft:

Vi har specialiseret os i at skabe arkitektur og design, der fremmer trivsel, inklusion og som skaber sammenhængskraft.

2. Unikke løsninger:

Vi skræddersyr designs der imødekommer unikke behov hos forskellige samfundsgrupper, med en åben tilgang til samarbejdet.

3. Relationer:

Vi styrker relationer gennem arkitektur og design, her er skala og visuelle forbindelser vigtige.

4. Alle tilgodeses:

Vi holder alle bolde i luften, indtil vi lander en løsning der tilgodeser alle interessenter – vi opfylder komplekse behov og ønsker.

5. Helende arkitektur:

Vi ved arkitektur kan gavne syge menneskers evne til hele sig selv, den arkitektur er også godt for raske.

Det ligger Spacelab på hjerte at engagere sig i at skabe socialt bæredygtig arkitektur og design, som fremmer trivsel, inklusion og samhørighed. Vi ved at funktion er vigtig, men funktion er også mange ting, og vi skræddersyr løsninger, der løser modstridende krav og behov.

Vi vil og ønsker et tæt samarbejde med jer, i vores designproces, hvor vi stiller rigtig mange spørgsmål, for at lære jer at kende. Det er afgørende for at bygge noget, der er med til at gøre en forskel.