VI SER MULIGHEDER .

VI SER MULIGHEDER .

ARKITEKTUR, DESIGN, INDRETNING,

PROCESSER, ANALYSE & WORKSHOP

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • En udadvendt bygning med et fantastisk lysindfald
  Der er skabt en visuel kontakt til Israels Plads og Nørre Voldgade, når du bevæger dig rundt på gangene. Med de store gennembrydninger indtil Open Learning Centrene på hver trapperepos får man nu en bedre visuel forbindelse i bygningen og et fantastisk lysindfald fra H.C. Ørstedsparken. Dagslyset strømmer ind i bygningen – og du ser nemt interaktionen mellem eleverne, når du går forbi.

 • Mindre klassebaser skaber fleksibilitet i bygningen

  Nu har alle klasser på Niels Brock deres egen klassebase. Målet er at styrke tilhørsforholdet på klasseniveau. Klasselokalerne er blevet mindre end det traditionelle klasselokale for at tilgodese muligheder for open learning, grupperum og større rum til traditionel undervisning. Udfordringen med at få skabt den fleksibilitet i bygningen som tilhørende grupperum giver har betydet en omprioritering af kvadratmetre.

  De mindre klassebaser lægger op til et andet læringsmiljø end det traditionelle. Tanken er, at klassebaserne skal danne ramme om korte introduktioner fra læreren samt om individuelt og gruppearbejde, der også kan flytte til de supplerende lokaler.

 • Afskærmede oaser til gruppearbejde
  Eleverne er glade for de mange mindre grupperum, der ligger side om side med klasselokalerne. Det er små afskærmede oaser, der er egnet til gruppearbejde for mindre grupper. De er lyse, og forbipasserende kan kigge ind gennem glasruderne, men uden at forstyrre, fordi de kan se, at der er elever, der sidder og arbejder.

 • Lyset trækker linjerne frem i bygningen
  Lys er afgørende for, hvordan vi opfatter rum. Det moderne belysningskoncept på gangarealerne med de slanke LED-diodestriber oppe under loftet trækker på elegant vis linjerne frem i bygningen. Effekten af lysskinnerne artikulerer de lange gange og de højloftede rum, og lyset kommer ikke frem i punkter, men i linjer.

  Hovedtrappen er forsynet med lamper, der med en indirekte belysning trækker linjerne frem i bygningen.

 • Skolebænken erstattet af dynamisk læringsmiljø
  Nye måder at lære på udfordrer det traditionelle klasselokale. Klasselokalerne er indrettet med forskellige typer af siddemuligheder og miljøer, der imødekommer individuelle behov.

  Eleverne kan vælge at stå eller sidde ved et højbord, sidde ved et standardbord eller i sofaer og loungestole – alt efter præferencer fra dag til dag. Tanken er, at eleverne skal skifte mellem pladser og forskellige måder at sidde på styrker ergonomien og den sociale interaktion. Den bedste stilling er altid den næste.

  Specialinventaret er udført i samarbejde med Hoffmann A/S og Holmris.Designbrokers.

 • "...Vi har lyst til at blive efter skoletid"
  ”Vi har mere lyst til at komme i skole, er mere motiverede og får mere ud af undervisningen. Det har styrket klassen socialt, og vi har lyst til at blive efter skoletid”. Sådan lyder tilbagemeldingen fra de elever på Niels Brocks Internationale Gymnasium, der har testet de alternative læringsrum forud for ombygning af gymnasiet.

 • Utraditionel indretning inspirerer
  Spacelab Arkitekter har i samarbejde med elever og lærere udviklet tidssvarende undervisningsmiljøer med utraditionel indretning. Den fleksible indretning giver en bedre dynamik i klasselokalet og styrker kontakten mellem lærere og elever og ikke mindst eleverne i mellem.

  Læreren kan bedre komme rundt i klassen og træder ind i en ny og anden rolle. Rummet er mere dynamisk og læreren har mulighed for at benytte flere tavler, der er placeret rundt om i lokalet. Lærernes tilbagemelding er, at de med den nye indretning bliver inspireret til nye måder at undervise på.

 • Open Learning oppe under taget
  Det store Open Learning Center på 3. sal var før mange små og mørke lokaler, men med ombygningen er tagetagen forvandlet til et stort åbent og gennemlyst lokale. Den gamle trækonstruktion er fritlagt, så du fornemmer, at det er en bygning med historie.

  De smukke hvide kupler fra gangene er blevet genanvendt og har fået nyt liv. De hænger nu i klynger hele vejen ned igennem lokalet. Niels Brocks Internationale Gymnasium har fået et både moderne og stemningsfyldt Open Learning oppe under taget, der er indrettet med gamle møbler – så det er dobbelt op på genbrug.

 • Et uformelt samlingssted
  I det specialdesignede mikro-auditorium i betonlook kan eleverne sætte sig ned i større eller mindre grupper for at arbejde. Det er samlingssted, som kan bruges til både gruppearbejde og undervisning.

  Mikro-auditoriet er et af de mange lokaler, der fungerer som supplement til klasselokalerne. Tanken er at skabe et moderne gymnasium, hvor mange forskellige rum supplerer hinanden, og hvor lærere og elever kan veksle mellem dem efter behov.

 • Rum til sociale og faglige samtaler
  Lærerværelsets anden zone er mere dynamisk – det specialdesignede køkkenelement bliver et naturligt samlingspunkt, hvor lærerne kan mødes og drikke en kop kaffe. Ved de rødbrune massive langborde bliver frokosten indtaget, og de danner ramme om både sociale og faglige samtaler.

  Den indbyggede strøm i langbordene gør også, at lærerne nemt kan få opladet deres laptop. Her er det muligt både at arbejde og interagere i et mere livligt miljø. De to zoner bliver forbundet visuelt ved, at man kan kigge fra det ene til det andet lokale.

 • Specialdesignet barhylde med udsigt
  Lærerværelset er placeret centralt på 1. sal og er inddelt i to zoner. Tanken har været at skabe et roligt og hjemligt miljø i den ene zone, hvor lærerne kan holde uformelle møder og have arbejdspladser til fordybelse.

  En specialdesignet barhylde er sat op langs vinduet, og bløde loungestole står i en klynge. Tæppet under sofagrupperne har en akustisk effekt og skaber en biblioteksstemning, der understøtter en mere afdæmpet stemning.

Niels Brock Internationale Gymnasium

FAKTA:
3.700 m²
Space planning
Ombygning

LIGNENDE PROJEKTER:
Niels Brock Handelsgymnasium JTP