VI SER MULIGHEDER .

VI SER MULIGHEDER .

ARKITEKTUR, DESIGN, INDRETNING,

PROCESSER, ANALYSE & WORKSHOP

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Cykelparkering og et grønt byrum
  Ved Københavns Hovedbanegård er der et stigende behov for cykelparkering. Det har Spacelab Arkitekter skitseret en løsning på – kombineret med et grønt byrum. Cykelskoven med plads til 2.700 cykler og Stationshaven, der byder på fast quality food og legeplads. Et moderne byrum, der åbent og venligt modtager de rejsende og byens borgere samtidig med at være en platform for de handlende.

  Projektet er helt i tråd med titlen "European Green Capital", den prestigefyldte pris København fik af EU Kommissionen i 2014. Blandt andet for indsatsen for at få flere til at cykle og være et levende laboratorium for nye grønne løsninger. Det er essensen i Cykelskoven og Stationshaven.

 • Infrastruktur – liv og handel
  Banegraven overdækkes og pladsen føres helt ud til facaderne på de omkringliggende bygninger. Det vil gøre facaderne aktive i gadeplan – skabe nye muligheder for et handelsmiljø med en attraktiv beliggenhed.

  Cykelskoven sænkes en smule i forhold til gadeplan, og Stationshaven placeres over. Cykelskoven er åben, og man kan passere på kryds og tværs – der er adgang til alle steder fra alle steder. Langs Stationshaven placeres butikker, der vil være med til at skabe både liv og tryghed, ikke mindst i Cykelskoven. Sidst bevares muligheden for at køre ind til stationen med bil og sætte passagerer af. Kiss and ride.

 • Lidt på afstand midt i byen
  Stationshaven bliver et grønt sted i byen – kærkomment på et sted, hvor der ikke er meget grønt. Haven, der er hævet, er dynamisk tilgængelig via trapper, ramper og elevatorer, fra både gadeplan og Cykelskov. Også her kan man passere på kryds og tværs på sin færden gennem byen. Gøre stop ved caféer. Slå sig ned på legepladsen. Være midt i byen – lidt på afstand.

  Ambitionen er en cykelparkering, der er dynamisk tilgængelig på vej fra byens kvarterer til togene. Et attraktivt byrum både for de rejsende, byens borgere og forretningslivet – et byrum med adgang fra såvel pladsen, Cykelskoven og Stationshaven. Et sted med liv og aktivitet.

 • Lys og visuel forbindelse tur-retur
  Lys, både nat og dag. Store åbninger i dækket over Cykelskoven skaber visuel kontakt til Stationshaven, og måske vigtigere endnu, leder dagslys ned til de parkerede cykler. Deraf navnet Cykelskoven. Søjler bærer dækket, hvor de store åbninger lader lyset komme ned – som gennem lysninger i skoven. Lyset og forbindelsen til både pladsen og Stationshaven er vigtige elementer for at skabe tryghed.

  Om natten lader de store åbninger lyset komme den anden vej. Det kunstlys, der oplyser Cykelskoven, sendes op gennem de store åbninger, og pladsen bliver et lysende og poetisk pejlemærke i natten.

 • Banebro og mere cykelparkering
  Banebroen er en anden del af vores løsningsmodel: Cykelparkering ved Tietgensbroen. Mange borgere kommer til togene fra den side af stationen, og ved at udvide broen skabes mulighed for et nyt byrum med direkte adgang til perronerne. Ligesom i dag bare med flere muligheder – bedre plads, infrastruktur og logistik.

  Banebroen bliver et urbant byrum med plads til 1.000 cykler, butikker og caféer – på et sted hvor byen i dag ikke er komprimeret. Et sted med nye muligheder, uden det er på bekostning af eksisterende forhold, men i kraft af dem. Det griber et af byens mange potentialer.

 • Tog til cykelbyen
  Broen udvides mod det sydlige København, hvor blikket kan følge sporene ud af byen. Et nyt bindeled til Vesterbro og busparkeringen ved DGI-byen, et trafikalt knudepunkt, der bliver bundet bedre sammen.

  Udvidelsen af broen vil gavne infrastrukturen – bedre plads til at komme af cyklen, stå på bussen, praje en taxa eller bare blive sat af. Det vil give større trafikal sikkerhed og være et naturligt led i Københavns udvikling som cykelby.

 • Liv og aktivitet med udsyn
  Det nye byrum vender blikket mod noget af Københavns tidligere industri, og i tidens ånd tænkes det som en lille containerby – en mikro-bydel med plads til cykler, mennesker, caféer og butikker. Banebroen, et sted med liv og aktivitet, som omkring Stationshaven og Cykelparkeringen. Men med en anden stemning.

 • En to mange
  To fluer med to smæk – der løser et trafikalt problem i forhold til cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård, et behov der kun bliver større.

Københavns Hovedbanegård

FAKTA:
Koncept
Projektudvikling

LIGNENDE PROJEKTER:
Waterfront Shopping
Valby, rum, rummelighed og fællesskaber