VI SER MULIGHEDER .

VI SER MULIGHEDER .

ARKITEKTUR, DESIGN, INDRETNING,

PROCESSER, ANALYSE & WORKSHOP

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Forhal og plads til forskellighed
  Forhallen er et af Rigshospitalets mest trafikerede områder med mange modsatrettede funktioner. Som besøgende er det ofte dit første møde med hospitalet og samtidig hovedindgang for mennesker med mange forskellige gøremål. Patienter, pårørende, ansatte, håndværkere og chauffører.

  Forhallen skal kunne rumme det hele, men fokus er på hospitalets patienter og i særlig grad på det stigende antal ambulante patienter, som dagligt benytter forhallen for at søge information eller fx venter på en kørsel.

 • Forhal – flow og omsorg
  Det store menneskeflow kræver robuste møbler, som samtidig er imødekommende over for dårligt gående. Der kan i sagens natur komme mennesker i sorg, eller mennesker der lige har fået en ubehagelig diagnose og måske har behov for at sidde for sig selv. Samtidig skal møblerne kunne tåle hyppig rengøring med stærke rengøringsmidler og gulvvaskemaskiner.

 • Vi var i trygge hænder
  "Spacelab Arkitekter kan deres kram, og de tør stå ved det. Det har givet mange gode resultater.”

  Centerleder, Gunnar Teis, Rigshospitalet.

 • Forhal og ophold

  Udgangspunktet for indretningen af forhallen var at skabe et behageligt opholdsmiljø i varme farver.

  Konceptet er pga. sin enkelthed og robusthed sidenhen blevet implementeret andre steder på Rigshospitalet som fx ved blodprøvetagning i stueetagen.

 • Arcade. Rigshospitalets café
  Arcade er beliggende i stueetagen i Rigshospitalets Centralkompleks og er ligesom forhallen et af Rigshospitalets mest trafikerede områder. Det er på en gang en forbindelsesvej for hospitalets ansatte, patienter og pårørende m.fl..

  På den relativt smalle men meget lange passage fik Spacelab Arkitekter til opgave at udvikle et nyt koncept til caféen. Projektet blev udført i i samarbejde med Clemmens & Co, som forestod en redefinering af selve køkkenområdet.

  Den store gennemstrømning af mennesker kræver nøje planlægning i forhold til logistik, og samtidig skal der skabes frirum til patienter og pårørende, som måske har behov for at sidde for sig selv. • Arcade. Café med hensyn
  Løsningen kombinerer funktion og design uden at gå på kompromis med krav som patienthensyn og diskretion, signaler og branding, robusthed og hygiejne. Indretning og møbler skal kunne tåle hyppig afrydning og rengøring med stærke rengøringsmidler og gulvvaskemaskiner.

  Opgaven har været disponering af rum, styrkelse af identitet, udvikling af specialinventar, definering af overflader og belysning - på en måde så mange forskellige interessenter blev imødekommet og deres behov opfyldt.

 • Rigshospitalets personalekantine
  Rigshospitalets personalekantine fremstod helt frem til 2012 med sit oprindelige udtryk fra hospitalets færdig opførelse i 1970. Kantinen var med årene blevet utidssvarende og med for lidt plads.

  Trods to store atriumgårde i midten virkede det store rum både mørkt og gammeldags og lå ubenyttet hen det meste af dagen. Det var derfor Rigshospitalets ønske, at kantinen kunne få en større anvendelighed over hele dagen til fx møde og studieaktivitet og ikke mindst kunne bruges som konferencerum.

  Ved at fjerne de to store atriumgårde blev det således muligt at skabe et lyst rum, som samtidig hurtigt kan indrettes til konferencer til op mod 500 gæster.


Rigshospitalet

FAKTA:
3.500 m² (Forhal: 1.000m², Personalekantine: 500 gæster, Arcade Rigshospitalets Café: 270 gæster)
Koncept, indretning, design af specialinventar, belysning og overflader
Bygherrerådgiver

LIGNENDE PROJEKTER:
Rehab Frederiksberg
Frederiksberg Centret