VI SER MULIGHEDER .

VI SER MULIGHEDER .

ARKITEKTUR, DESIGN, INDRETNING,

PROCESSER, ANALYSE & WORKSHOP

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Nye boformer styrker de sociale fællesskaber
  Visionen bag projektet er, at nye boformer i et attraktivt byrum skal være med til at styrke sociale fællesskaber. Projektet har fokus på social ansvarlighed og lokal forankring.

  Det konkrete projektforslag udspringer af et samarbejde mellem Spacelab Arkitekter, 3F og Den Sociale Udviklingsfond, der har et fælles ønske om at omdanne 3F’s grund på Mølle Allé 26 til et grønt byrum med en ny boligbebyggelse for forskellige typer af fællesskaber.

  Historisk set er Valby et mangfoldigt område, der består af en blandet befolkning. Det er den diversitet, som projektet ønsker at favne i de forskellige typer af fællesskaber. Det er små familieboliger, erhverv samt boliger for lærlinge og udsatte unge.

 • Små fritliggende volumener i det gamle Valby
  Projektet udnytter et uforløst potentiale på en centralt placeret grund. Boligbebyggelsen tegner sig som fritliggende volumener, der skaber et nyt byrum i en grøn passage.

  Byggeprojektet skal medvirke til at skabe offentlige og semi-offentlige miljøer mellem boligerne, der inspirerer til fællesskaber mellem beboere og borgere fra lokalmiljøet. Bygninger og udearealer vil i deres funktion og udformning være med til at bidrage til et socialt Valby.

  Boligbebyggelsen vil blive tilpasset de historiske arkitektoniske særpræg for området, der især er kendetegnet ved mange sammenstød mellem gammelt og nyt og mellem højt og lavt byggeri.

 • Et grønt byrum og charmerende snoede passager
  Etableringen af et forløb af grønne byrum igennem en rolig passage vil give bløde trafikanter adgang til bylivet og til det kommende kulturhus på Valby Langgade.

  De grønne passager igennem byggeriet vil være et aktiv, og det vil være en oplevelse at bevæge sig igennem den snoede sti, der munder ud i Valby Langgade.

 • Nytænkende boligindretning for forskellige typer af fællesskaber
  De nye boliger skal danne ramme om forskellige typer af fællesskaber og nytænkende boligindretninger. Det vil være boliger for lærlinge, unge med udfordringer og forskellige familietyper. Arealerne i boligerne udvikles i dialog og disponeres, så beboernes forskellige behov imødekommes og kombineres med erhverv i stueetagen ud mod handelsstrøget.

  Byggeriet indskriver sig i den bymæssige kontekst ved at introducere en fortolkning af de karakteristiske Valbyhuse. Boligerne vil få en ’landsbyagtig’ reference, som er med til at binde dem sammen med forløbene i de andre kvarterer omkring Valby Langgade.

 • Parkeringspladser integreres under grøn passage
  Der er et stort behov for parkering i området til både 3F og kvartrets beboere. Det er der taget højde for ved at etablere parkeringspladser under den hævede grønne passage. Samtidig vil niveauforskellen udgjorde et landskabeligt motiv, der skaber variation i det grønne byrumsforløb.

  Bygningerne skal understøtte mødesteder og aktiviteter men samtidig være inspirerende i sig selv. Der er planer om at anlægge et centralt placeret forsamlingshus som en del af bebyggelsen, som vil fungere som samlingspunkt for lokale beboere og Valbys øvrige borgere.

Valby Huse

FAKTA:
3.500 m²
Koncept og udvikling

LIGNENDE PROJEKTER:
Rialto
Københavns Hovedbanegård