Rigshospitalet

Foyer, venteområde, café og kantine

Forhallen er et af Rigshospitalets mest trafikerede områder med mange modsatrettede funktioner. Som besøgende er det ofte dit første møde med hospitalet og samtidig hovedindgang for mennesker med mange forskellige gøremål. Patienter, pårørende, ansatte, håndværkere og chauffører.

Forhallen skal kunne rumme det hele, men fokus er på hospitalets patienter og i særlig grad på det stigende antal ambulante patienter, som dagligt benytter forhallen for at søge information eller som venter på en kørsel.

Flow og omsorg

Det store menneskeflow kræver robuste møbler, som samtidig er imødekommende over for dårligt gående. Der kan i sagens natur komme mennesker i sorg, eller mennesker der lige har fået en ubehagelig diagnose og måske har behov for at sidde for sig selv. Samtidig skal møblerne kunne tåle hyppig rengøring med stærke rengøringsmidler og gulvvaskemaskiner.

Udgangspunktet for indretningen er at skabe et behageligt opholdsmiljø i varme farver. Konceptet er i kraft af sin enkelthed og robusthed sidenhen blevet implementeret andre steder på Rigshospitalet som f.eks. ved blodprøvetagning i stueetagen.

Arcade – Rigshospitalets café

Caféen ligger i stueetagen i Rigshospitalets Centralkompleks og er ligesom forhallen et af hospitalets mest trafikerede områder.

Det er på én gang forbindelsesvej for hospitalets ansatte, patienter og pårørende. På den relativt smalle, men meget lange passage fik Spacelab Arkitekter til opgave at udvikle et nyt koncept til caféen. Den store gennemstrømning af mennesker kræver nøje planlægning i forhold til logistik og samtidig skal der skabes frirum til patienter og pårørende, som måske har behov for at sidde for sig selv.

Løsningen kombinerer funktion og design uden at gå på kompromis med krav som patienthensyn og diskretion, branding, robusthed og hygiejne. Indretning og møbler skal kunne tåle hyppig afrydning og rengøring med stærke rengøringsmidler og gulvvaskemaskiner. Opgaven har været disponering af rum, styrkelse af identitet, udvikling af specialinventar, definering af overflader og belysning – på en måde så mange forskellige interessenter blev imødekommet og deres behov opfyldt.

Personalekantine

Rigshospitalets personalekantine fremstod helt frem til 2012 med sit oprindelige udtryk fra hospitalets færdig opførelse i 1970. Kantinen var med årene blevet utidssvarende og med for lidt plads.

Trods to store atriumgårde i midten virkede det store rum både mørkt og gammeldags og lå ubenyttet hen det meste af dagen. Det var derfor hospitalets ønske, at kantinen fik større anvendelighed over hele dagen til møder og studieaktivitet og ikke mindst som konferencerum.

Ved at fjerne de to store atriumgårde blev det således muligt at skabe et rum med to store ovenlys, som samtidig hurtigt kan indrettes til konferencer til op mod 500 gæster.

 

Lysdesign i forhallen er lavet i samarbejde med Marianne Tuxen.

Få et gratis byggemøde

Bliv ringet op.
Eller ring til os på +45 36 46 58 54

Fakta