Koda

Domicil med sin helt egen identitet

En eksisterende ejendom skulle ombygges til Kodas nye domicil. Et domicil til en dynamisk og seriøs virksomhed. Dette skulle bygningen afspejle.

Vi revurderede bygningens stuktur. Ikke-bærende vægge blev taget ned og nye vægge og glaspartier sat op. Det blev til et tidssvarende hus, der underbygger Kodas identitet og arbejdskultur.

Lyset og livet

Etagerne er gennemlyste for at få mest mulig glæde af lyset og udsigten. Arbejdspladser er indrettet ved vinduerne, fordi dagslys er vigtigt for trivsel og produktion. I midten af bygningen er der bygget rum-i-rummet, som man både kan gå omkring og ind i. Dette skaber rum, mellemrum og flader der kan bruges til tavler og akustikregulering mv.

Strukturen låner urbane elementer som gader, pladser og mødesteder, hvor der er private, halvprivate og offentlige rum. Det inviterer til interaktion medarbejderne imellem, med mulighed for sparring og arbejdsro, projektarbejde og møder.

På hver etage er der thekøkken i forbindelse med hovedtrappen og væk fra arbejdspladserne. De inviterer til socialt-fagligt samvær – et sted man markerer fødselsdage og kan grine højt uden af forstyrre sine kollegaer.

God arkitektur skaber arbejdsglæde

Investér i stolthed, velvære og medarbejderfastoldelse

Ring til Dorte Friis og fortæl om dit projekt.

 

Fakta