Metronome Filmproduktion

Domicil der matcher forskellige arbejdsfunktioner

En eksisterende ejendom skulle ombygges til Metronomes nye domicil. Et domicil til et produktionsselskab med specifikke rumkrav.

Der skulle etableres et administrationsområde med god kontakt til alle i huset. Produktionerne skulle ligge som selvstændige enheder med arbejdspladser, klippesuiter og fremvisningsrum. Sidst skulle etagerne bindes sammen, så virksomhedens sammenhængskraft ikke blev svækket.

Gråt guld

Vi skrællede bygningen og tilbage stod søjler, bjælker, vægge og dæk af det pureste beton. Alt dét der holdt bygningen stående. En helt egen herlighedsværdi, gråt guld – patineret in situ støbt beton.

Administrationsområdet ligger lige inden for døren, først for og som bindeled mellem afdelingerne med adgang til to trapper. Væggene er i glas – man kan kigge ud og få lys ind, en kvalitet som gør mennesker godt. Det ved vi alle intuitivt og evidensbaseret design har bevist det.

Gangen er dynamisk og inviterer til bevægelse ved hjælp af flere rumlige elementer. En friholdt betonskakt man kan gå omkring, kontorer der er trukket lidt tilbage samt visuel forbindelse til trapperne. Det giver variation, kig og bevægelse, det skaber stoppesteder, visuelle forbindelser og gavner indbyrdes relationer.

Horisontal og vertikal struktur

De tre produktionsfløje er åbne og gennemlyste kontorer, opdelt af enheder med klippesuiter og rum til visning af færdige filmproduktioner. En bygningsstruktur der både understøtter arbejdsfunktioner og giver en genkendelighed på en færden i bygningen. Hver enhed har sin egen identitet, så man kan orientere sig og kommunikere hvor i bygningen man er.

På nederste etage ligger administrationen, køkkenet med den gode kaffe ligger øverst og møderum findes på begge etager. En struktur, der betyder at alle har et ærinde i hele huset, kommer rundt og møder hinanden. Der er flere veje fra A til B fordi der er to trapper som begge er let tilgængelige, med hver sin herlighedsværdi.

Akustikregulering i loftet er lavet i samarbejde med Troldtekt.

Få et gratis byggemøde

Bliv ringet op.
Eller ring til os på +45 36 46 58 54

Fakta