Det Internationale Gymnasium | Niels Brock

Optimering blev til et inspirerende læringsmiljø

VIDEO Hør gymnasielærer Allan fortælle om, hvordan han underviser i de nye lokaler.

Ombygning fra seminarium til et gymnasium med 32 klasselokaler. Lokaler, der ikke var plads til bygningen, når behov som Open Learning projektrum, grupperum og lærerværelse også skulle imødekommes.

Løsningen blev at arealoptimere, gentænke traditionelle behov og lægge en ny struktur ned over bygningen. Dette udløste krav om en ekstra flugtvejstrappe, da der skulle være plads til 50 % flere elever.

Ny struktur

De nye åbninger på udvalgte steder, betyder at man altid går mod lyset og kan se videre – ud på byen. Åbningerne trækker dagslys helt ind i bygningen og skaber visuel kontakt til Open Learning lokalerne og grupperummene. Et greb der også gør det nemmere at orientere sig intuitivt i de lange gange.

Den visuelle kontakt styrker relationen eleverne i mellem, fordi de møder hinanden indirekte på vej gennem bygningen – dét at man kan se hinanden igennem glaspartierne og åbningerne, giver flere muligheder for udveksling og mere eller mindre tilfældige møder.

Klasselokalerne er blevet forholdsvis små for at frigøre kvadratmetre til Open Learning, grupperum og traditionelle undervisningslokaler. Dette giver et dynamisk og varieret undervisningsmiljø, indrettet til moderne projektarbejde.

Klasselokaler

Fordi klasselokalerne er små, har vi revurderet indretningen i forhold til det klassiske klasselokale. Indretning er inspireret af cafeen og dagligstuen – her er hjørnesofa og loungestole med borde i arbejdshøjde, almindelige borde og højborde. Ingen har faste pladser og den bedste arbejdsstilling er altid den næste.

Wayfinding

Skiltningen tjener flere formål. At finde vej når man kommer som gæst i bygningen. At orientere sig intuitivt i en bygning, med gange og etager der ligner hindanden. At kommunikere hvor man er, i forhold til at finde hinanden. At give identitet til de forskellige områder, der relaterer til Det Internationale Gymnasium.

Wayfindingen er enkel, inspireret af bygningens historie, struktur og rummelighed. Den fremstår som en stille udsmykning, der hjælper alle lidt på vej.

Afprøvende process

Processen startede med at lave testlokaler i samarbejde med elever og lærer, hvor vi afprøvede forskellig disponering af klasselokalerne. Vi indrettede flere modeller med gamle møbler og fandt frem til den model vi har implementeret.

Meldingen fra eleverne var klar – de sagde vi glæder sig mere til at komme i skole, var mere motiverede og fik mere ud af undervisningen. Klassen fungerer bedre socialt, gruppearbejde fungerer også bedre og så bliver vi efter skole, fordi der er fedt at være. Lærerne fortalte at de bliver inspireret til at undervise på nye måder.

Få et gratis byggemøde

Bliv ringet op.
Eller ring til os på +45 36 46 58 54

Fakta