Proces og projektforløb

 

Vi er enormt stolte af vores detaljerede og gennemarbejde proces, som sikrer alle vores kunder et godt projektforløb og endeligt resultat.

Ikke to projekter er ens, men vi har rammen på plads til at favne stort set alle projekter uden at gå på kompromis med den kreative frihed.

Processen er skruet sammen til at minimere spildtid og misforståelser samt at finde frem til lige præcis det projekt, der giver vores kunder den største gevinst.

Alle projekter starter med et gratis og uforpligtende møde, hvor vi får en føling for projektet og hinanden.

proces
aftale

1. Aftaleindgåelse

 • Projektformulering
  • Projektets natur
  • Lokation
  • Rummets overordnede formål
  • Forventet ROI
  • Kendt designomfang
  • Overordnet tidsperspektiv
  • Budgetramme

Forventningsafstemning er alfa og omega for os. Derfor indgår vi løbende flere delaftaler i et projekt, så vi altid er på rette spor og bruger tiden korrekt.

Aftalegrundlaget er resultatet af et enkelt eller to møder, som munder ud i en projektformulering.

Formuleringen er overordnet og danner grobund for det videre arbejde.

research

2. Research

 • Interviews
  • Space Screening
  • Workshop
 • Sekundær research
 • Layout
  • Målsætninger 
  • Kravspecifikation 
  • Begrænsninger

Et rigtig godt projekt kræver et stort kendskab til de fysiske rammer, bygherren, brugerne af bygningen og den effekt, som projektet skal bære med sig.

Vi har flere værktøjer til vores research, som sikrer det rigtige grundlag for konceptudvikling og det projekt, som bliver en god investering for bygherren.

Arbejdet munder ud i et layout, som er et centralt dokument til fremadrettet at styre projektet i den rigtige retning.

koncept

3. Koncept

 • Idégenerering
 • Konceptformulering
 • Visuelt designudkast

Det indledende arbejde begynder at skifte form i konceptudviklingen.

Processen er styret af de kreative og faglige kræfter i Spacelabs arkitekter, designere og projektledere – som arbejder sammen for at forbinde det gode design med bygherres kommercielle interesser.

Det færdige koncept er hjertet af opgaven, og er det dokument, som tydeligt beskriver projektets raison d’être.

design

4. Design

 • Designkoncepter
 • 2D/3D Renderinger
 • Prisestimat
 • Tidsramme

Konceptet kommer til live i designprocessen og man begynder at kunne føle på projektet.

Designkoncepterne indeholder bl.a. moodboards, materialeprøver og koncepttegninger. Det er også i denne del af processen at eventuelle renderinger kommer til live.

I slutningen af designprocessen ligger det færdige design klar og projektets økonomiske og tidsmæssige ramme bliver sat.

dokumentation

5. Dokumentation

 • Arbejdstegninger
 • Perspektivtegninger
 • Plantegninger
 • Sektion-billeder
 • Interiør-specifikationer
 • Rum-specifikationer
 • Critial path timeframe

Med koncept og design på plads, kan de mere tekniske elementer tilrettelægges af Spacelabs arkitekter og bygningssagkyndige.

Det dækker bl.a. arbejdstegninger og arbejdsdokumenter, der opsummerer de præcise forhold i bygninger og rum. Dertil bliver der gjort rede for alle valgte materialer til både interiør og inventar af Spacelabs designere.

En critical path timeframe viser tydeligt de forskellige arbejdsprocessers prioritering og rækkefølge.

validation

6. Myndighedsprojekt

 • Indhentning af byggetilladelse

På baggrund af 5. Dokumentation varetager vi indhentning af nødvendige byggetilladelser hos byggemyndigheden.

byggeproces

7. Udbud og byggeledelse

 • Valg af entreprenører
 • Skemalægning af arbejde
 • Bestilling af materialer og møbler
 • Inspektion af leveret løsøre
 • Inspektion af håndværk
 • Håndtering af forefaldende arbejde
 • Installation af løsøre

I denne del af processen sendes projektet i udbud og vi forhandler priser med entreprenører og leverandører. Når de endelige tilbud er på plads, bliver arbejdet skemalagt og de nødvendige materialer og møbler bestilles.

Løbende i processen inspiceres det leverede arbejde, materialer og løsøre, så det lever op til vores standarder.

Hvor nye opgaver opstår i byggeriet eller udført arbejde skal tilrettes, bliver de løbende håndteret og afsluttet

levering

8. Levering og evaluering

 • Gennemgang med bygherre
 • Forbedrende justeringer
 • Evaluerende interview

Projektet er nu 99-100% klar til brug og til at blive præsenteret for bygherren. Vi gennemgår alle elementer og sikrer os, at alt lever op til det aftalte. Hvis der er brug for småjusteringer, bliver de udført med det samme.

En del af den research vi lavede i punkt 2, bliver her efterevalueret. Evalueringen er en effektmåling som understøtter investeringens umiddelbare effekt.

champagne

9. Færdig arbejde

champagne

Få et gratis og uforpligtende byggemøde.Eller ring til os på +45 36 46 58 54
Du kan også bruge chatten til at sende os en besked