VI SER MULIGHEDER .

VI SER MULIGHEDER .

ARKITEKTUR, DESIGN, INDRETNING,

PROCESSER, ANALYSE & WORKSHOP

Stof til eftertanke .

Arkitektur og rum sanses
Arkitektur og rum er også stoflighed og materialevalg, det er er et vigtigt parameter for at lykkes med design. Både rum og stoflighed erfarer vi med sanserne. På tegnestuen bruger vi ofte udtrykket, at vi ser med hænderne, vi er nødt til at røre ved materialerne for at kunne vælge det rigtige.

Når vi beskæftiger os med forholdet i mellem omgivelser og adfærd, er der ifølge erhvervspsykolog Mads Lindholm tale om en sanset viden. Han skriver også, at der en manglende teoretisk begribelse af den fysiske indretning fra et strategisk perspektiv.

De fysiske rammer som ressource
Mads Lindholm har bl.a. undersøgt, hvordan det er muligt at bruge indretning som en strategisk faktor, hvordan de fysiske rammer kan bruges til at nå de organisatoriske og ledelsesmæssige mål.

Han konkluderer, at de fysiske rammer er en overset ressource i forhold til deres betydning for videnssamfundet. Som arkitekter finder vi det ikke overraskende, men inspirerende, at andre faggrupper også ser potentiale i vores fag. Det glæder os.

Indretning som strategisk redskab
Når vi arbejder strategisk med arkitektur, indretning og design, handler det om mere end kontorernes størrelse. Det handler om at understøtte funktioner, logistik og arbejdskultur.

Svaret er meget andet end celle- eller storrumskontor, som i øvrigt ikke er en fast defineret størrelse. Cellekontor er til en person, men hvor mange skal der til, for at det er et storrumskontor? Hverken fire eller otte er nok.

Arbejdspladsen er en dynamisk størrelse, det skal arkitektur og indretning modsvare med opmærksomhed på, hvad der fungerer for hele virksomheden og for den enkelte.

Stimulering til overblik og arbejdsro
Fra videnbaseret design ved man, at man arbejder bedre hele dagen, hvis man bare fra morgenstunden har indflydelse på sin arbejdsplads. Kan tænde for en lampe eller rulle gardinet ned.

Sundhedsmæssigt har indretningen også betydning - kan man få mennesker til at tage trappen, er det langt mere sundhedsfremmende end at have et fitnesscenter i kælderen. Via bygningsstruktur, kan man stimulere mennesker til både at bevæge sig og slå sig ned, skabe overblik og arbejdsro. Det er vi meget bevidste om.

Mødesteder for erfaringsudveksling
Steve Jobs havde et ønske om, at alle toiletter skulle være samlet et sted i Pixars hovedsæde, fordi det ville skabe muligheden for, at alle kunne krydse hinanden.

Mere realiserbart kunne det være den gode kaffe, kaffemaskinerne som virksomhedens omdrejningspunkt, et mødested for erfaringsudveksling. Hvis vi har et sted at mødes, er vi mindre tilbøjelige til at forstyrre dem, der arbejder.

Arkitektur og indretning gavner relationer
Videnbaseret design ligger sig tæt op ad evidensbaseret design, der relaterer sig til sygehusbyggeri. Forskning i evidensbaseret design påviser, at fysiske rammer kan gavne syge menneskers evne til at hele sig selv.

Det drejer sig både om lys og lyd, stoflighed og farver, relationer og interaktion. Når arkitektur, design og indretning gør en forskel for syge mennesker, gør det selvfølgelig også for raske.

Vi er sikre på, at arkitektur påvirker menneskers adfærd og medvirker til at skabe relationer, uanset om det er på hospitaler, i virksomheder, på uddannelsesinstitutioner eller i shoppingcentre for den sags skyld.

Præstationsfremmende rum
Arkitekturpsykologi er ikke et særlig kendt begreb i Danmark, til forskel fra andre lande, hvor man har det som et fagområde. Men langt hen ad vejen er det alligevel et naturlig aspekt i arkitekters uddannelse og tænkning.

Eksperimenter har vist, at de fysiske rammer påvirker vores kognitive funktionsniveau, at vi præsterer bedre i imødekommende og behagelige rum end i et bart lokale.

Akustik og lys ved man også påvirker vores formåen og evne til at lære, hvilket jo i og for sig ikke er overraskende, men alligevel tankevækkende. Tankevækkende er det også, når arkitekt og forsker Lars Brorson Fich har lavet undersøgelser, der viser, at rum kan udløse stresshormoner.

Stresshormoner og feel good
Ligesom rum kan udløse stresshormoner, kan de også få os til at føle os godt tilpas. Fra arbejdet med shoppingcentre ved vi, at omsætningen stiger i takt med, at de offentlige arealer er imødekommende og indbydende.

Det inviterer mennesker til at opholde sig i længere tid, og her er toiletternes lækkerhed en markant faktor, og det er mere stoflighed, materialer og oplevelse, end indretning og struktur.

Der findes i midlertidig ikke et katalog med løsninger, men det er et udtryk for, hvor vigtigt det er at gøre sig umage hele vejen i designprocessen, fra den overordnede struktur til valg af materialer og farver.