VI SER MULIGHEDER .

VI SER MULIGHEDER .

ARKITEKTUR, DESIGN, INDRETNING,

PROCESSER, ANALYSE & WORKSHOP

Om os. Hvad vi gør, kan og vil. Vores visioner og værdier

Om os
Spacelab Arkitekter arbejder med arkitektur, design, indretning og processer som et strategisk redskab. Det skaber værdi for vores kunder.

Spacelab er uddannede arkitekter, designere og indretningsarkitekter. Vi skaber fysiske rammer, der tager afsæt i kundens behov, ønsker og drømme. Fysiske rammer, som understøtter arbejdsfunktioner, identitet og virksomhedskultur.

Vi laver konceptudvikling i stor og lille skala og omsætter det til konkrete projekter med øje for rumdisponering, logistik og indretning, overflader, materialer og lys, belysning, akustik og indeklima. Vi sørger også gerne for, at det bliver realiseret.

Vores fokus er trivsel, funktion og æstetik, kvalitet, tid og økonomi
Vores kunder er private og offentlige virksomheder, som ønsker bedre innovations- og konkurrenceevne, bedre kundeservice, bedre trivsel og evne til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Med andre ord, optimering af de fysiske rammer - så det kan ses på bundlinjen.

Spacelab arbejder målrettet på at skabe tillid, gennemsigtighed og fælles forståelse. Vi har altid projektet i centrum og fokus på at lykkes sammen - hele vejen.

Vi trækker på krydsreferencer fra mange forskellige typer af projekter. Det inspirerer, giver dynamik, og er et redskab til altid at tænke helt nye vinkler ind.

Spacelab arbejder strategisk med arkitektur, design og indretning i løbende dialog med bygherre og brugere.

Vi har altid projektet i centrum og går efter at lykkes sammen - hele vejen
Spacelab er arkitekter i København med næsten 20 års bred erfaring inden for ombygning, nybyggeri, indretning og design af specialinventar. Vi ser mulighederne i såvel gammelt som nyt og kan håndtere den kompleksitet, der er i at arbejde med gamle bygninger, der altid byder på udfordringer.

Vi er fortrolige med hele processen og har kompetente projekt- og byggeledere, der tager hånd om projekterne fra første tanke til sidste penselstrøg. Vi stimulerer idéerne og skærer ind til benet, når beslutningerne skal tages.

Vi har et solidt netværk af dygtige underrådgivere, som vi benytter, når det gavner projektet - vi kan lide at løfte i flok.

Vi arbejder til stadighed på at sætte nye og bedre standarder.