Gunita Hjortenberg

Cand.arch.

Jeg har mange års erfaring med ombygning og spaceplaning, og tager altid afsæt i den eksisterende bygningskrop – materialer og omgivelser. Jeg er optaget af, og omhyggelig med, detaljering og materialevalg. Og af arkitekturens indflydelse på brugere, deres oplevelse af og velvære i rummet.

Jeg er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole – Kulturarv, Transformation og Restaurering, samt har jeg min bachelor fra Akademiet der Bildenden Künste Wien.