Få styr på kontoret med arbejdszoner

En god kontorindretning er meget mere end et pænt kontorlandskab. Det er utroligt, så meget mere man kan få ud af et kontor, når der er tænkt over, hvordan vi mennesker arbejder – og arbejder forskelligt.

Arbejdszoner kan opdeles på mange måder, og den bedste løsning afhænger af den enkelte organisation, men det er dog fælles på tværs af alle arbejdspladser, at der sidder mennesker med forskellige krav til deres omgivelser.

Arbejdszoner er en måde at strukturere et kontor på, som bedst understøtter funktion og performance.

Ofte designes der ud fra en lean tankegang, som betyder, at spild skal minimeres. Det kan både gælde tidsspilde og andet ressourcespild i form af f.eks. tabt vidensdeling eller et miljø der ikke understøtter et effektivt arbejde.

Der er både evidens for, at den rigtige indretning kan have en stor indvirkning på stress og performance, og det er derfor ikke blot et spørgsmål om at indrette for øjets skyld, men ligeledes for forretningens skyld.

 

Støj

Arbejdszoner er bl.a. med til at sikre, at der bliver taget højde for den individuelle støj-tærskel.

I næsten alle vores projekter med kontorindretning og -ombygning, fylder støjregulering en stor del af vores arbejde. Ikke bare akustikregulering, men at tilgodese medarbejdernes individuelle forhold til lyd og støj.

Hvor nogle har brug for total stilhed, har andre brug for en konstant summen, eller måske noget der nærmer sig larm, for at kunne koncentrere sig – og behovet kan løbende ændre sig.

Som arbejdsgiver kan man vælge at stille sig uforstående og sige, at folk skal rette ind, men hvis man vil have den mest optimale arbejdsstyrke, så er det individuelle forhold til støj af stor betydning.

Kontoret bør derfor struktureres på en måde, hvor medarbejderne kan søge hen for at få den ro, de har brug for.

Flexrum kan være med til at styre, hvorvidt man går væk fra støjen eller går væk for at støje.

 

Funktion og aktivitet

At opdele kontoret i arbejdszoner efter funktion og aktivitet har en række fordele – særligt når det kommer til effektivitet.

Opdelingen giver en fleksibel kontorindretning, hvor medarbejderen eller arbejdsgruppen skifter lokation alt efter arbejdet der udføres.

Det kunne f.eks. være en kreativ virksomhed, hvor konceptudvikling foregår meget struktureret og hvor forskellige rum eller zoner støtter op omkring de forskellige processer i konceptudviklingen.

Eller som mange produktionsvirksomheder allerede gør i dag, hvor produktudvikling, samling og test foregår i forskellige områder.

Det kan både sikre, at man har de rigtige redskaber omkring sig til at udføre arbejdet og til at komme i det rette mindset, som passer til opgaven.

Dermed ikke sagt, at man skal miste sin faste plads – free seating er sjældent en god løsning for et samlet kontor.

 

Samarbejde

At skabe en kontorindretning med udgangspunkt i arbejdszoner som understøtter samarbejdet, er en sikker vinder, når det kommer til at øge effektiviteten på kontoret.

En af disse zoner kan f.eks. være “videnscentre”, der er strategisk placeret for let tilgang. Et sådant videnscenter kan være en nøglemedarbejder, som mange forskellige i løbet af en dag har brug for at snakke med. F.eks. en projektansvarlig, bogholder eller IT-supporter.

Hertil betyder mødet mellem de øvrige medarbejdere også meget. Det gælder både i direkte sparring og videndeling – uanset om det foregår i forbindelse med en presserende udfordring eller om det sker i køen til kaffemaskinen.

Hos Spacelab arbejdet vi ofte med, at alle har et ærinde alle steder på kontoret. Oversat betyder det, at ingen afdeling lander i en blindgyde, hvor medarbejdere fra de øvrige afdelinger kun kommer, hvis de bliver inviteret. Ved at åbne kontoret op og skabe fri relevant bevægelighed mellem afdelinger, understøttes den spontane sparring og videndeling – relationer styrkes gennem arkitektur.

 

Ovenstående er bare et par af de knapper, der er at skrue på. Hvad der er godt for det enkelte kontor og miljø beror altid på en individuel vurdering. Når vi hos Spacelab foretager den vurdering, så understøttes den altid af en høj faglighed og mange års erfaring og med afsæt i evidensbaseret arkitektur.