indretningsarkitekt

Få et billigere samarbejde med din indretningsarkitekt

Ethvert professionelt arkitektfirma har en gennemarbejdet proces for nye projekter: en proces der oversætter bygherres tanker, idéer og behov til konkrete drejebøger for implementering.

Det er en afgørende proces for at skabe et godt resultat i ethvert seriøst indretningsprojekt, men også en proces, hvor der er tid og penge at spare for dig som bygherre.

 

4 trin til en hurtigere proces med din indretningsarkitekt.

1. Formål

Hvad er formålet med dit projekt? Du har måske gjort dig nogle tanker og måske endda skrevet noget ned, men det er så afgørende en ting for at skabe et godt resultat, at det kræver detaljearbejde.

Det arbejde kan du enten lade din arkitekt tage sig af eller du kan give ham en hjælpende hånd ved at besvare følgende spørgsmål så detaljeret som muligt:

Hvilke effekter eller afkast forventer du at få ud af investeringen i en indretningsarkitekt?

Jo mere konkret du bliver her, desto nemmere er det for arkitekten at forstå dine behov.

Et eksempel kan være, at du ønsker at holde bedre på de ansatte. Et mere detaljeret svar kan være, at du ønsker at hæve den gennemsnitlige ansættelsesvarighed med 20%.

Et andet meget præcist eksempel kan være, at du inden ét år fra projektets afslutning ønsker at have øget dine kunders tidsforbrug i din bar med 50%, få dem til at bruge 100% mere på drikkevarer og dele 30% flere billeder fra deres besøg på Instagram.

 

2. Inspiration

Medmindre du bare vil læne dig 100% tilbage og acceptere alt hvad arkitekten kommer med af idéer, så bør du indsamle en masse inspiration – og helst i billedform.

Gå på Pinterest (du kan evt. starte på vores profil) og søg på det du tænker. Sæt god tid af til at browse rundt og søge ting frem. Gem billederne løbende og send dem til arkitekten, når du henvender dig første gang.

Det er guld værd for arkitekten at vide, hvad du har af idéer og tanker så hurtigt som muligt.

Den gode arkitekt kan godt tænke ud af boksen og på trods af dine tanker og idéer finde frem til den løsning, der bedst opnår det, du håber på – eller mere.

 

3. Ansvar

Hvad er dine forventninger til ansvarsfordelingen?

Er der noget, du kan og vil selv, eller vil du bare flytte ind, når det hele er klaret for dig?

Hvor meget vil du være med over koncept, design og implementering?

Hvad forventer du, at arkitekten skal vende med dig, før der træffes beslutninger?

Det er bare nogle af de spørgsmål, der er gode at have tænkt over, og have et svar på, før du henvender dig til en arkitekt.

Det er både med til at sætte nogle rammer for den proces, der unægteligt starter op, så snart arkitekten bliver introduceret for dit projekt og det er med til at sætte de rigtige forventninger fra første møde.

Det er noget, der er en naturlig del af vores proces, men den proces kan fremskyndes, når du selv har gjort dig overvejelserne.

Noget der ned ad vejen potentielt kan spare både frustrationer, tid og penge.

 

4. Budget

Hvad skal det koste? Det er langt hen ad vejen din afgørelse.

Hvad er formålet værd for dig og din forretning? Hvad har du råd til? Hvad tør du at investere?

En faglig stærk indretningsarkitekt kan skabe gode resultater for meget små penge og fantastiske resultater for store penge. Men det er dit ansvar at sætte den ramme – og videreformidle det.

Du får ikke et bedre tilbud af at holde dit budget tæt på kroppen. Medmindre du arbejder med et lille og uerfarent arkitektfirma, så har arkitekten standardpriser på sit arbejde og vil uanset hvad forsøge at skaffe de bedste aftaler med underleverandørerne.

 

 

Men fat mod, hvis ikke du har svarene på de mange spørgsmål i det ovenstående. Vi sørger selvfølgelig altid for en god proces uanset hvor meget eller hvor lidt af forarbejdet, du har gjort for os 🙂