Kategori / Artikel

  Indlæser indlæg...
 • To DGNB-konsulenter om bord

  Spacelab har nu 2 DGBN-Rum certificerede medarbejdere på tegnestuen, og det har været en interessant proces. Der gives point inden for tre områder: Miljø, økonomi og social. I forhold til miljø vægtes klimabelastning, genbrug og skadelige stoffer. Under økonomi vægtes især funktion, holdbarhed og drift. Og Social fokuserer på indeklima, inkluderende arkitektur og brugerfokus. Områder vi allerede arbejder med i dag – men nu har vi fået et sindigt pointsystem.…

 • Tilhørsforhold og den hybride arbejdsplads

  Ways of working? Her går begrebet den hybride arbejdsplads igen, i forhold til mennesker og kontorindretning. Når vi besøger virksomheder, ser vi tomme borde, og det er kun blevet værre, ef-ter at hjemmearbejde er blevet mere udbredt. Ofte mere end 50 % tomme borde. Dem vi taler med, oplever at ørkenlandskabet af tomme borde tager energi og virker smådeprimerende. Alligevel har mange svært ved at opgive, at medarbejderne har faste…

 • RYK SAMMEN!

  Står der tomme borde, som samler støv og tager energi, i jeres virksomhed?  Så gør noget ved det!   Brug pladsen til at udvikle virksomheden eller spar noget af pladsen væk og brug ressourcerne på noget værdiskabende. Mindre, men bedre plads.   Hjemmearbejde kan noget! Men det er på den fysiske arbejdsplads, at du møder noget uventet, der kan inspirere dig og give en a-ha oplevelse, fordi andre ser anderledes…

 • Synlig ledelse, mennesker imellem og bundlinje

  En af årets sidste sommerdage mødtes jeg med Henrik Ørholst for at drøfte arkitektur og rum som et strategisk ledelsesværktøj. Henrik lagde ud med at referere til et besøg hos Nordea, hvor dealergulvet er et eksempel på, når arbejdskultur og fysiske rammer går op i en højere enhed. For dealerne der handler, er mange mennesker på lidt plads et arbejdsvilkår – fordi det matcher et hektisk og dynamisk felt. Så…

 • Strategi, mennesker og arkitektur – en treenighed

  Det interesserer mig, hvad bygningskunst og de fysiske rammer betyder for mennesker, for vores måde at være i verden på, både sammen og hver for sig. Jeg tror, de fleste har en bevidsthed om det, men de færreste har et sprog for det. Jeg har ofte spurgt mennesker, der professionelt arbejder med stress, om de mener, at de fysiske rammer har betydning i forhold til stress. Jeg har undret mig…

 • Når ledelse og rum går hånd i hånd

  Kan vi kan bruge arkitektur som et strategisk ledelsesredskab? Arkitektur forstået som bygning, rum, rummelige forløb og de forbindelser der er på kryds og tværs i en bygning eller på en etage. Arkitektur er altid blevet brugt til at manifestere en position i samfundet. I forhold til virksomheder er der ofte et hierarki, med direktionsgangen på øverste etage og direktøren i hjørnekontoret. Tilsvarende virkemidler ses også i mindre virksomheder og…

 • Få styr på kontoret med arbejdszoner

  En god kontorindretning er meget mere end et pænt kontorlandskab. Det er utroligt, så meget mere man kan få ud af et kontor, når der er tænkt over, hvordan vi mennesker arbejder – og arbejder forskelligt. Arbejdszoner kan opdeles på mange måder, og den bedste løsning afhænger af den enkelte organisation, men det er dog fælles på tværs af alle arbejdspladser, at der sidder mennesker med forskellige krav til deres…

 • Ombygning i erhvervslejemål, hvad må du?

  Hvad må man egentlig ændre i et erhvervslejemål? Det prøver vi her at give et indblik i.

 • Virksomhedskultur og kontorindretning

  Kulturen har afgørende indvirkning på medarbejdernes gøren og laden, og det brand, man som virksomhed indirekte eller direkte udstråler til kunder og fremtidige medarbejdere.

  Det er med andre ord af helt afgørende betydning for en forretnings ve og vel.

 • indretningsarkitekt

  Få et billigere samarbejde med din indretningsarkitekt

  Ethvert professionelt arkitektfirma har en gennemarbejdet proces for nye projekter: en proces der oversætter bygherres tanker, idéer og behov til konkrete drejebøger for implementering. Det er en afgørende proces for at skabe et godt resultat i ethvert seriøst indretningsprojekt, men også en proces, hvor der er tid og penge at spare for dig som bygherre.   4 trin til en hurtigere proces med din indretningsarkitekt. 1. Formål Hvad er formålet…