Bygninger, rum og indretning skaber et trygt hjem med fællesskab og mulighed for at være alene.

Botilbud

Et trygt hjem – og en arbejdsplads

Hvad har Spacelab fokus på?

1. Hjemlighed og tryghed:

Vi kender vigtigheden af hjemlighed, tryghed og fællesskab, men også behovet for at kunne trække sig.

2. Balance mellem forskellige behov:

Vi samarbejder om at finde den rigtige balance mellem hjem og arbejdsplads, beboer og personale.

3. Funktioner:

Vi tænker i mennesker, helheder og funktion – et køkken med plads til mange ”kokke”, plus dem der bare hænger ud.

4. Fællesskab:

Vi ved at der er brug for rum til fællesskab, hvor man også kan være sammen hver for sig. Det lange bord, en privat niche.

5. Sanser i spil:

Vi kan regulere de sansepåvirkninger sårbare og følsomme beboere oplever, når bare det at leve, kan være overarbejde.

Spacelab er optaget af at styrke relationer gennem arkitektur og design, også når det gælder om at skabe trygge og funktionelle rammer til mennesker der har brug for støtte og vejledning for at finde vej i livet.

Med den erfaring og ekspertise vi har inden for området, leverer vi skræddersyede løsninger, der imødekommer alle interessenter – især beboer og personale. Vi lægger selvfølgelig vægt på bæredygtighed, både når det gælder miljømæssige, økonomiske og sociale værdier. Og vi vil elske hvis vi kunne hjælpe jer. Kvaliteter bliver ikke ladt i stikken, i forhold til de mange krav der er.