Grønt og bæredygtigt byggeri

Arkitektur og bæredygtighed

Et besøg på Building Green i sidste uge, satte igen tanker i gang om hvordan vi bygger bæredygtigt. Miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Bygger vi af materialer der kan genbruges er det bæredygtigt – men hvordan genbruger vi mest bæredygtigt? Måske ved at bruge bygninger igen og igen, så de ikke står tomme hen, hverken halve dage eller hele år.

 

Genanvendelse eller bedre udnyttelse?

Hvad er mest bæredygtigt; at bygge et hus der kan skilles ad, og materialerne genanvendes i mere eller mindre ressourcekrævende processer eller bygge et hus der kan vedligeholdes og stå i mere end hundrede år – og tilpasse sig skiftende funktioner?

Signe Kongebro (arkitekt og underviser) havde en vigtig pointe da hun i en debat om FN’s verdensmål, talte om at det er bæredygtigt at udvikle bygninger som kan varetage skiftende funktioner i løbet af døgnet. Jo mindre vi bygger – jo mere bæredygtigt.

 

Større udgift – minimal gevinst

Når vi véd at gevinsten med isolering over 200 mm. er forholdsvis lille, sammenlignet med de første 50 mm. – er det så bæredygtigt at isolere med mere end 200 mm. mineraluld, bruge kvadratmetre på tykke vægge og mindske dagslys, der ville kunne tilføre mennesker energi?

Kan vi forestille os, at det vil være mere bæredygtigt at bygge huse med naturlig ventilation i stedet for ventilationsanlæg, som både er ressourcekrævende at producere, drifte og få plads til? Kan vi bruge ressourcerne mere bæredygtig – miljømæssigt, økonomisk og socialt?

 

Det er nogle af de spørgsmål vi som arkitekter tog med os hjem fra Building Green.