Arkitekter på arbejde på en tegnestue i Valby

Arkitektur og arbejdsglæde

Af Dorte Friis, arkitekt, partner og medstifter

For mig er arbejdsglæde at virke som arkitekt, sammen med et team af engagerede medarbejdere, der overbevisende og faglig kompetent løser komplekse problemstillinger. Løsninger der bliver til virkelighed og rækker frem i tiden. For mennesker – deres færden, gøremål og trivsel.

Glæden ligger også i at guide, motivere og inspirere. At se fagligheder folde sig ud og flytte faste forestillinger om, hvad svaret på et givent problem er. Give tilliden og beslutningerne til dygtige medarbejdere. Give slip på retten og magten til at bestemme. Åbne sig for input og blive beriget.

 

Arkitekturs betydning

Det er altid spændende at komme til at forstå kundens behov, både i de store linjer og daglige detaljer. Det er sjovt når en bygherre øger sin bevidsthed om arkitekturens betydning i bred forstand. At anskueliggøre de mange muligheder og betydningen af hvert valg der træffes.

Det er vanvittig inspirerende at bevæge sig ind i det mulighedsrum en designproces er. Metodisk afsøger vi løsningsmodeller, prøver ideer af og bliver overrasket over hvad der virker. Skitsere videre på hinandens ideer og lade projektet bevæge sig frit, ind til det finder sin form. Man kan ikke tænke sig til det uden at tegne og teste.

 

Samarbejde, holdånd og projektet i centrum

Jeg elsker også samarbejdet med underrådgivere og entreprenører. Et kompetent hold med hver sit fag, som alle bidrager til at projektet kan realiseres. Som projekterings- og byggeleder er det er meget tilfredsstillende at skabe en holdånd, hvor projektet er i centrum og målet er at lykkes sammen, ikke at få ret.

Arbejdsglæden fortsætter på byggepladsen, når håndværkere gør tegninger til virkelighed. Det er fascinerende at iagttage deres faglighed, bevidste hænder og værktøj forme rum og detaljer. At træde ind i et arbejdsrum med dem og få håndværk og projekt til at gå op i en højere enhed, med gensidig respekt.

Prikken over i’et er når bygherren ikke kan få armene ned i begejstring over det færdige resultat. Det er altid en glæde at opleve når kunden har fået meget mere end de havde forestillet sig. Fysiske rammer og rækker frem i tiden. For mennesker – deres færden, gøremål og trivsel.